Tuyển đội trưởng đội bảo vệ biết tiếng Anh

Mô tả công việc

The Security Team Leader is responsible for:

- Leading a team of security personnel

- Inspection scheduling, implement and monitor school’s security policies, procedures and programs to ensure personnel and property protection.

Trưởng nhóm BP Bảo vệ chịu trách nhiệm về:

- Theo dõi, giám sát và kiểm tra công việc của đội NV bảo vệ và hỗ trợ các chốt trực khi cần thiết.

- Lập kế hoạch kiểm tra, thực hiện và giám sát an ninh, chính sách, thủ tục để đảm bảo an toàn cho con người và tài sản (học sinh, nhân viên, khách hàng và các đối tác của trường)

B. Essential duties and responsibilities

1. AT INFORMATION STATION (CAMERA ROOM)

7.30am: support, assignment of morning traffic, observation and help for students and parents on the turnstiles gateway, guest registration, saving guest information if they do not have a card school

- Go to the portal to continue the field-wide camera observation and help visitors sign up for the gate.

- 2 pm: registration support, parental observation and pick-up student and parent access to the turnstiles gateway, guest registration, and guest records if they do not have a card school.

- Management and assignment of personnel and transportation supervision, work at the gates

- Guide employees, customers follow the school rules, regulations in- out the gate.

1. TRỰC CHỐT CỔNG THÔNG TIN (PHÒNG MÁY)

- 7.30 am: hỗ trợ, phân công công việc phân luồng giao thông buổi sáng, quan sát và giúp đỡ học sinh và phụ huynh ra vào cổng turnstiles, đăng kí khách ra vào, lưu lại thông tin của khách nếu họ không có thẻ của trường

- Về tại cổng thông tin tiếp tục công việc quan sát camera khu vực toàn trường và giúp đỡ khách đăng kí ra vào cổng.

- 2 pm: hỗ trợ đăng ký, quan sát phụ huynh ra và vào đón học sinh, giúp đỡ học sinh và phụ huynh ra vào cổng turnstiles, đăng kí khách ra vào, lưu lại thông tin của khách nếu họ không có thẻ của trường.

- Quản lý các chốt canh gác, phân công nhiệm vụ giám sát người và xe đưa đón, làm việc khi ra vào các cổng.

- Hướng dẫn nhân viên, khách hàng thực hiện theo nội quy trường, nội quy ra vào cổng.

2. RESPONSIBLE FOR OPERATION OF SECURITY JOB AND MANAGING SECURITY STAFF

- Monitor and follow proper key control guidelines in loss prevention and in the property.

- Be available 24 hours a day for genuine emergencies within the property.

- Regularly patrol, motivate and remind employees to do their jobs on a daily basis. Checking and reminding employees to abide by internal labor regulations, hours of work and breaks, rules and regulations. Checking out accidently two evenings a week.

- Monthly, assigning calendars and assigning tasks to security guards on duty, updating the timesheet of working, overtime working for HR and registration leave and overtime in HR portal.

- Coordinate with maintenance division to regularly monitor the firefighting equipment in place, ensuring that the security staff can be processed immediately with the highest efficiency and report to the superior to have the direction of the carving to avoid future problems.

- Handling of unusual situations occurring in the school and in front of the school gates (accidents, fights, fire and explosion ...), contact with the police, emergency, firefighting ... to support assist in handling emergency situations. Make written reports / reports to the Supervisor/ Facility Manager

- Regularly update the Security Status Report with Facility Manager

- Maintain relationship with the ward police, protection of Phu My Hung and fire prevention teams.

-Holds Monthly Security Team Meetings for reminders, information and other matters.

2. ĐIỀU HÀNH CÔNG TÁC BẢO VỆ VÀ QUẢN LÝ NHÂN VIÊN BẢO VỆ

- Giám sát và tuân theo các hướng dẫn kiểm soát chìa khóa thích hợp trong việc ngăn ngừa mất mát và trong tài sản.

- Luôn sẵn sàng 24 giờ một ngày cho các trường hợp khẩn cấp thực sự trong khuôn viên nơi nghỉ.

- Thường xuyên tuần tra tại các chốt trực, và động viên, nhắc nhở nhân viên hoàn thành công việc hàng ngày. Kiểm tra, nhắc nhở nhân viên chấp hành nội quy lao động, giờ giấc làm việc và giờ nghỉ giữa ca, nội quy PCCC. Vào trường kiểm tra và giám sát đột xuất hai buổi tối một tuần.

- Hàng tháng, phân công lịch trực và giao nhiệm vụ cho nhân viên bảo vệ các chốt trực và ca trực, cập nhật bảng chấm công lương và phụ cấp, hỗ trợ cập nhật vào Phần mềm nhân sự về việc đăng ký phép và làm việc ngoài giờ cho NV.

- Phối hợp với BP bảo trì hường xuyên giám sát các trang thiết bị PCCC tại chỗ, đảm bảo khi xảy ra sự số bất thường có thể xử lý ngay với hiệu quả sử dụng cao nhất và báo cáo với cấp trên để có hướng khắc phục tránh sự cố xảy ra lần sau.

- Xử lý các tình huống bất thường xảy ra trong trường và trước công trường (tai nạn, ẩu đả ảnh hưởng an ninh trật tự, cháy nổ…), liên hệ với cơ quan công an, cấp cứu, PCCC … để nhờ hỗ trợ xử lý các tình huống khẩn cấp. Lập biên bản/báo cáo tường trình cho Trưởng bộ phận.

- Thường xuyên cập nhật báo cáo tình hình an ninh với Trưởng bộ phận

- Quan hệ phối hợp công tác với Công an phường, Bảo vệ khu Phú Mỹ Hưng và đội PCCC

Kiến thức, bằng cấp và kinh nghiệm làm việc:

Yêu cầu công việc

- Tốt nghiệp Trung học phổ thông trở lên và có các chứng chỉ nghề nghiệp liên quan

- Ít nhất 03 năm kinh nghiệm ở vai trò quản lý

Yêu cầu Kỹ năng:

- Giao tiếp tiếng Anh tốt.

- Kỹ năng chăm sóc khách hàng

- Kỹ năng quản lý đội nhóm tốt

- Kỹ năng giải quyết vấn đề nhạy bén

- Có khả năng làm việc độc lập

- Sức khỏe tốt, có thể ngồi hoặc đứng làm việc trong thời gian kéo dài.

Quyền lợi

Thoả thuận theo năng lực

Hồ sơ bao gồm

Theo quy định

Thông tin liên hệ

Người liên hệ

Mr. Tran Hai

Địa chỉ

78 Nguyễn Đức Cảnh, phường Tân Phong, quận 7

Email

mph@gmail.com

Điện thoại

0903089202

Các tin tuyển dụng khác: