Tuyển bảo vệ cho trường THCS Cách Mạng Tháng Tám

Apply for this job

Email *
Mật khẩu *
Xác nhận mật khẩu *

Job Description

Căn cứ Thông tư số 16/2017/TT-BGDĐT ngày 12 tháng 7 năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo Hướng dẫn danh mục khung vị trí việc làm và định mức số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Xét tình hình nhân sự của nhà trường hiện nay: Thiếu 01 nhân viên bảo vệ

Nhằm đảm bảo tốt các hoạt động của nhà trường, Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám tuyển nhân viên bảo vệ như sau:

– Vị trí công việc: Bảo vệ tại trường học.

– Nơi làm việc: Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám – 289 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 12, Quận 10.

– Số lượng: 01 người.

– Ưu tiên: Bộ đội xuất ngũ, người đã từng làm công việc bảo vệ.

– Lương thỏa thuận.

– Liên hệ: Văn phòng Trường THCS Cách Mạng Tháng Tám.

– Số điện thoại: 02 838 622 636